Zebra Tower - XII piętro
Ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

+48 601-778-664
+48 504-739-590

Aplikacja do jednoczesnej weryfikacji klienta w wielu bazach

W naszej ofercie posiadamy także rozwiązania pozwalające na jednoczesne pobranie raportu o kliencie (konsument/przedsiębiorca) z wielu biur informacji gospodarczych. Dane mogą być prezentowane na jednym spójnym raporcie lub kilku odrębnych.

Rozwiązanie uruchamiamy na naszych serwerach w formie usługi (SaaS) i wymaga ono minimalnego zaangażowania ze strony klienta (ograniczonego do dostarczenia danych dostępowych do API poszczególnych instytucji).

Aplikacja pozwala na archiwizację wykonanych zapytań i export danych celem ich masowej analizy poza systemem lub użycie w celu trenowania modeli ML (np. silniki decyzyjne oparte o uczenie maszynowe).

Aktualnie posiadamy integrację z BIK, Big Infomonitor, KRD, KBIG oraz CRIF.