Zebra Tower - XII piętro
Ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

+48 601-778-664
+48 504-739-590

Business Intelligence

W XXI wieku prowadzenie skutecznej działalności biznesowej wymaga podejmowania szybkich i trafnych decyzji na wszystkich szczeblach. Ogrom informacji jakie napływają do nas codziennie i próby wychwycenia tych które pozwolą na podjęcie właściwych decyzji stają się coraz większym wyzwaniem. Podstawowe zalety systemów business intelligence to:

  • radykalne skrócenie czasu przygotowania raportów i analiz,
  • szczegółowa wiedza o własnym biznesie,
  • efektywne zarządzanie ryzykiem,
  • skuteczne prognozowanie,
  • wiarygodność i spójność informacji zarządczej.

Dual Core wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferuje budowę systemów umożliwiających wielowymiarową analizę danych pochodzących właściwie z dowolnych systemów transakcyjnych. Zakres proponowanych przez nas rozwiązań obejmuje m.in.:

  • Hurtownie danych – agregujące dane z wielu systemów transakcyjnych (OLTP)
  • Procesy ETL (Extract, Transform, Load) – zasilające hurtownie danych
  • Wielowymiarowe systemy analityczne (OLAP) – pozwalające na raportowanie i analizy na wielu poziomach szczegółowości
  • Big Data – zbieranie i analiza dużych zbiorów danych
  • Machine Learning i Data Mining – systemy drążenia danych, uczenia maszynowego, wspomagania podejmowanie decyzji wykorzystujące m.in. algorytmy sieci neuronowych, reguł asocjacyjnych, drzew decyzyjnych i szeregów czasowych

Atrakcyjne ceny naszych rozwiązań business intelligence sprawiają iż są one dostępne także dla małych i średnich firm. W przyszłości na rynku będą się liczyć gracze, którzy najszybciej i bezbłędnie dostosują się do rosnących wymogów. Business intelligence może skutecznie przyczynić się do sukcesu firmy.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły