Zebra Tower - XII piętro
Ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

+48 601-778-664
+48 504-739-590

Rozwiązania scoringowe

Tworzymy rozwiązania umozliwiające ocenę wiarygodności klientów ubiegających się o pożyczki i inne uslugi finansowe. Są to m.in:

  • Scoring oparty o karty scoringowe (aplikacyjny)
  • Scoring behawioralny
  • Scoring w oparciu o historię konta bankowego
  • Scoring w oparciu o Machine Learning (uczenie maszynowe) wyrzystujący m.in. algorytmy sieci neuronowych, reguł asocjacyjnych, drzew decyzyjnych czy klasyfikacji.

Rozwiązania scoringowe mogą wykorzystywać także dane pochodzące z:

  • Biur informacji gospodarczej takich jak BIG Infomonitor, BIK, KRD, ERIF lub baza Związku Banków Polskich
  • Screen scrapingu konta konta bankowego klienta
  • Przelew weryfikacyjny (BlueMedia)
  • Dane z portali społecznościowych takich jak Facebook czy LinkedIn
  • Inne zewnętrzne bazy umożliwiające integrację poprzez API (SOAP lub REST)

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły