Zebra Tower - XII piętro
Ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

+48 601-778-664
+48 504-739-590

System CashMir został przygotowany do obsługi wielu języków – wszystkie polecenia systemu, opisy i komunikaty tłumaczone są za pomocą specjalnego arkusza tłumaczeń. Aktualnie zdefiniowane zostały 3 wersje językowe: polska, angielska oraz rosyjska.
Wielojęzykowość pozwala menadżerom oraz pracownikom obcojęzycznym na sprawną obsługę programu, bez konieczności korzystania z zewnętrznego translatora.
Wybór aktualnej wersji językowej możemy dokonać w konfiguracji Użytkownika, w opcji „Język” (zmiana języka wymaga ponownego zalogowania do systemu).

Przykład interfejsu programu w angielskiej wersji językowej:

Przykład interfejsu programu w rosyjskiej wersji językowej:

Moduł wielojęzykowości w wersji angielskiej i rosyjskiej jest dostępny dla każdego użytkownika systemu.
Na życzenie klienta możemy przygotować dowolną wersję językową programu lub zdefiniować w systemie inny, specyficzny dla danej firmy język.

Kategorie

Cashmir

Program do pożyczek

Obsługą firm pożyczkowych zajmujemy się już ponad 8 lat, w tej chwili mamy ponad 30 klientów na terenie całego kraju.